Novosti

Images
  • 29. March 2024.

PRIJEM SPORTAŠA U OPĆINI DICMO

Općinski načelnik Općine Dicmo Petar Maretić i predsjednik općinskog vijeća Ivan Vukšić, jučer su u općinskoj vijećnici upriličili prijem za mlade uspješne sportaše s područja Općine Dicmo koji su zadnjih godinu dana ostvarili značajne sportske rezultate.

 

Nagrađeni su :

Nina Simić za izuzetne sportske rezultate na državnom, europskom i svjetskom judo prvenstvu.

Marko Milun hrvatski profesionalni boksač za izuzetne sportske rezultate u boksu

Matej Zebić za izuzetne sportske uspjehe na Pojedinačnom prvenstvu Hrvatske za seniore u boksu

Željka Nedović za izuzetne sportske uspjehe na državnom judo prvenstvu

Domagoj Ćapeta za izuzetne sportske rezultate na državnom judo prvenstvu

 

Na svečanom prijemu, općinski načelnik i predsjednik općinskog vijeća, čestitali su mladim sportašima, njihovim roditeljima i trenerima, te su im uručili prigodne poklone. Istaknuli su također kako će Općina Dicmo i dalje podupirati mlade sportaše s područja Općine Dicmo.Images
  • 25. March 2024.

POZIV NA JAVNI UVID

Temeljem odredbi članka 131.-133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 114/22, 04/23, 133/23) upravitelj nerazvrstane ceste Općina Dicmo i Izrađivač elaborata tvrtka Geo-mond d.o.o. objavljuju:

POZIV NA JAVNI UVID

u geodetsku snimku izvedenog stanja i pripadajući geodetski elaborat za nerazvrstanu ceste oznake NC-SIĆ-143. Navedena nerazvrstana cesta se nalazi u Sičanima, ide od Vlaka, uz kuće i skladište, put Vitešine drage. Datum započinjanja radova: 22.03.2024. Snimak izvedenog stanja nerazvrstane ceste, te pripadajući geodetski elaborat nerazvrstane ceste izradit će ovlašteni inženjer geodezije Marijo Mirčeta, Geo-mond d.o.o.,Vinogradska 37, Split. Općina Dicmo će, na datum započinjanja radova, započeti s obilježavanjem granica zemljišta na kojima se nalazi predmetna cesta, sve uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije. Pozivaju se zainteresirani nositelji prava na nekretninama na kojima je izvedena i koje graniče sa nekretninama na kojima je izvedena navedena nerazvrstana cesta da dođu na javni uvid koji će se održati u srijedu 03.04.2024. od 09:00 do 10:00 sati, u vijećnici Općine Dicmo, Kraj 43, 21232 Dicmo. Prilikom javnog uvida zainteresirani će moći dobiti stručna pojašnjenja vezana uz postupak izrade geodetske snimke izvedenog stanja i pripadajućeg geodetskog elaborata nerazvrstane ceste.

Images
  • 25. March 2024.

Potpisani Ugovori o radu - "Zaželi – prevencija institucionalizacije"

Općinski načelnik Petar Maretić u ponedjeljak 25.ožujka 2024. godine u općinskoj vijećnici Općine Dicmo potpisao je ugovore o radu sa 12 žena sa područja Općine Dicmo u sklopu programa Zaželi – prevencija institucionalizacije, za projekt „Za sretniju starost u svome domu“.


Nositelj ovog projekta je Općina Klis s partnerima Općinom Dicmom, Općinom Dugopolje, te Općinom Prgomet. Projekt se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda plus u iznosu prihvatljivih troškova od 1.470.000,00 eura.


Cilj ovoga projekta je povećanje kvalitete života i prevencija institucionalizacije za starije osobe i osobe s invaliditetom na području četiri partnerske općine pružajući im usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu.Images
  • 25. March 2024.

JAVNI POZIV - STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19 ) i Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinu Dicmo u 2024. godini ("Službeni glasnik Općine Dicmo" broj 1/2024), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dicmo objavljuje javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Dicmo na određeno vrijeme od 12 (dvanaest) mjeseci za radno mjesto:

- Viši stručni suradnik za opće poslove - 1 polaznik/ica.


Javni poziv 
Images
  • 22. March 2024.

JAVNI RADOVI 2024

Općina Dicmo u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje provodi program “Javni radovi” u okviru kojeg će biti zaposlene 2 osobe na rok od 6 mjeseci. Zaposlenici na javnim radovima obavljat će poslove iz područja komunalnih djelatnosti, održavanja javnih površina, groblja i drugih površina. Natječaj za zapošljavanje otvoren je do 02.04.2024. godine (utorak) , a prijave se podnose osobnim dolaskom u prostorije općine Dicmo, poštom ili mailom. Tekst natječaja možete pogledati ovdje

Images
  • 21. March 2024.

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE DICMO

Općina Dicmo raspisuje javni natječaj za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Općine Dicmo kat.č.br. 1731/86 k.o. Turjaci za postavljanje privremenih objekata.

U Odluci o raspisivanju javnog natječaja su navedni uvjeti natječaja. Odluku možete pogledati ovdje

Ponude za sudjelovanje na natječaju dostavljaju se u pisanoj formi na adresu: Općina Dicmo, Dicmo Kraj 43, 21 232, Povjerenstvu za provedbu javnog natječaja, u zatvorenoj omotnici s naznakom "ZA NATJEČAJ - ZAKUP ZEMLJIŠTA - NE OTVARAJ" , do 02. travnja 2024. godine (utorak) , do 13:00 sati bez obzira na način dostave. Images
  • 20. March 2024.

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA ELEKTRONIČKIH MEDIJA U 2024. GODINI

Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine” broj 111/2021 i 114/2022), članka 27. Statuta Općine Dicmo („Službeni glasnik Općine Dicmo” broj 5/2022 – pročišćeni tekst), te Odluke o raspisivanju javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini KLASA: 024-02/24-01/36, URBROJ: 2181-21-02-24-1 od 18. ožujka 2024. godine, općinski načelnik Općine Dicmo raspisuje javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini. Predmet javnog poziva je javno prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija – radija i televizije u 2024. godini.  Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave od interesa za Općinu Dicmo koje su izdvojene u tematske cjeline ili pojedinačno. Cilj dodjele financijskih sredstava je proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za Općinu Dicmo.


Javni poziv

Obrazac 1 - podaci o podnositelju prijave

Obrazac 2 - podaci o programskom sadržaju 

Obrazac 3 - Izjava o nepostojanju zapreke za financiranje

Images
  • 19. March 2024.

POZIV NA INTERVJU - OGLAS ZA ZAPOŠLJAVANJE NA RADNO MJESTO "RADNIK/CA ZA PRUŽANJE USLUGA POTPORE I PODRŠKE U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU STARIJIM OSOBAMA I OSOBAMA S INVALIDITETOM"

Povjerenstvo za provedbu oglasa poziva kandidatkinje koje su ispunile formalne uvjete oglasa da pristupe intervjuu koji će se održati 20. ožujka 2024. godine u općinskoj vijećnici. O točnom vremenu kandidatkinje su telefonski obaviještene.

Poziv na intervju možete pogledati ovdje

Images
  • 18. March 2024.

NOVO RADNO VRIJEME DOMA ZDRAVLJA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE, AMBULATNA OPĆE/OBITELJSKE MEDINICINE DICMO DR. GORDANA BUZOV

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije

Ordinacija obiteljske medinice

dr. Gordana Buzov

Dicmo Kraj 45 

Telefon: 837-442

email: ordinacijadicmo@gmail.com


Novo fiksno radno vrijeme od 01.04.2024.

PONEDJELJAK I ČETVRTAK - poslijepodne

13:00-13:30 - administrativni poslovi

13:30-19:00 - pregledi i konzultacije s pacijentima

19:00-20:30 - kućne posjete

pauza:  17:00-17:30


UTORAK, SRIJEDA I PETAK - jutro

07:30-13:00 - pregledi i konzultacije s pacijentima

13:00-14:40 - kućne posjete

pauza: 10:00-10:30

Subote dvije u mjesecu (po dogovoru)

Krv će se vaditi utorkom i petkom od 06:45 do 07:30 uz potrebnu prethodnu najavu. 

Images
  • 18. March 2024.

Usvojene Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Dicmo

U utorak, 12. ožujka 2024. godine u općinskoj vijećnici općine Dicmo održana je 21. sjednica općinskog vijeća. Na sjednici su pored ostalih točaka dnevnog reda usvojene Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Dicmo. Uz Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Dicmo usvojena je Odluka o razrješenju člana i izboru člana Odbora za statut, poslovnik i opće akte, Izmjene i dopune proračuna Općine Dicmo za 2024. godinu, Pravilnik o radu u jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dicmo, Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Dicmo u 2023. godini, Zaključak o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Općine Dicmo, Zaključak o prihvaćanju Izvješća o upravljanju Reciklažnim dvorištem Dicmo, Zaključak o prihvaćanju Programa investicijskog i tekućeg održavanja Reciklažnog dvorišta Dicmo, Zaključak o davanju suglasnosti za sklapanje Sporazuma o uređenju međusobnih odnosa u svrhu izgradnje raskrižja županijske ceste ŽC 6120 i nerazvrstane ceste NC-KRA-1001, Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Split kao dokaz pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole za zahvat u prostoru: Izgradnja raskrižja javne ceste ŽC 6120 i nerazvrstane ceste NC-KRA-1001, Zaključak o davanju suglasnosti Vodovodu i odvodnji Cetinske krajine d.o.o. Sinj kao dokaz pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole za zahvat u prostoru: Izgradnja raskrižja javne ceste ŽC 6120 i nerazvrstane ceste NC-KRA-1001, Zaključak o davanju suglasnosti Vodovodu i odvodnji Cetinske krajine d.o.o. Sinj kao dokaz pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole za zahvat u prostoru: Izgradnja nerazvrstane ceste NC-KRA-1001 od ŽC 6120 do RZ Dicmo – faza 2, Zaključak o davanju suglasnosti Vodovodu i odvodnji Cetinske krajine d.o.o. Sinj kao dokaz pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole za zahvat u prostoru: Izgradnja nerazvrstane ceste NC-KRA-1001 od ŽC 6120 do RZ Dicmo – faza 3, Zaključak po Izvješću o radu općinskog načelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2023. godine, Zaključak po Izvješću o radu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Dicmo za 2023. godinu, Odluka o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika za 2024. godinu i Odluka o davanju suglasnosti za provedbu projekata ulaganja na području Općine Dicmo. 


Copyright 2024 Općina Dicmo. Izradio Cogitolab