Općina

O Dicmu

Općina Dicmo je dio Dalmatinske zagore. Smještena je na kopnenom dijelu Splitsko-dalmatinske županije u neposrednoj blizini Splita kao prvog grada po veličini unutar županije. Općina Dicmo zauzima značajan geoprometni položaj te sa sjeverne strane graniči s gradom Sinjem, istočno s gradom Triljem, južno s općinom Dugopolje i zapadno s općinama Muć i Klis. Općinu Dicmo čini sedam naselja: Dicmo Ercegovci, Dicmo Kraj, Dicmo Krušvar, Dicmo Osoje, Dicmo Prisoje, Dicmo Sičane, Dicmo Sušci.

Na području dicmanjske općine posljednjim provedenim popisom stanovništva 2021. godine, utvrđen je broj od 2778 stanovnika. Broj stanovnika utvrđen popisom 2011. godine po naseljima:

 • Dicmo Ercegovci – 143 stanovnika
 • Dicmo Kraj – 514 stanovnika
 • Dicmo Krušvar – 490 stanovnika
 • Dicmo Osoje – 388 stanovnika
 • Dicmo Prisoje – 643 stanovnika
 • Dicmo Sičane – 502 stanovnika
 • Dicmo Sušci – 122 stanovnika

Mjesni odbori

 • Dicmo Ercegovci
 • Dicmo Kraj
 • Dicmo Krušvar
 • Dicmo Osoje
 • Dicmo Prisoje
 • Dicmo Sičane
 • Dicmo Sušci

Copyright 2022 Općina Dicmo. Izradio Cogitolab