Novosti

Images
 • 20. September 2023.

Održan sastanak na temu poboljšanja stanja sigurnosti i uvjeta na cesti D1

Danas, 20. rujna 2023. s početkom u 10 sati u vijećnici Općine Dicmo održan je sastanak na temu poboljšanja stanja sigurnosti i uvjeta na cesti D1 koja prolazi kroz Općinu Dicmo na inicijativu općinskog načelnika Petra Maretića. Na sastanku su uz službenike općine Dicmo sudjelovali i  predstavnici Hrvatskih cesta Jerolim Tomasović, Mario Šimundić i Dinko Brdarić, predstavnici Županijskih cesta Split Dinko Rako i Jozo Šitum, predstavnici policijske postaja Sinj Mislav Filipović Grčić i Duško Ugrin, te predstavnik policijske uprave splitsko-dalmatinske Siniša Mihanović.

Na samom početku sastanka očitovali su se predstavnici Hrvatskih cesta koji su istaknuli da nakon  prometnih nesreća  imaju obvezu izvršiti uvid u stanje prometnice i analizu stanja ceste te nakon toga u što kraćem roku izraditi izvješće o stanju infrastrukture u kojem će struka predložiti daljnje korake.

Nadležne policijske službe naglasile su kako će i dalje provoditi preventivno represivne mjere u okvirima svoje nadležnosti, a u cilju sprječavanja prometnih prekršaja odnosno dovođenja istih na najmanju moguću mjeru. 

Općinski načelnik Petar Maretić naglasio je kako su zadnje dvije godine održali niz sastanaka sa predstavnicima Hrvatskih cesta. Obrazložio je trenutno viđenje situacije na terenu ali i predložio rješenja koja bi mogla dodatno poboljšati sigurnosti prometovanja na navedenoj dionici. Naglasio je kako su ga kontaktirali mještani ali i prometni stručnjaci te ponudili neka od rješenja. Osim prijedloga smanjenja dopuštene brzine, zatražio je i  ubrzano postavljanje dodatnih kamera za nadzor brzine na što su se Hrvatske ceste pozitivno očitovale. Zatražio je i postavljanje pješačkih prijelaza, bolje osvjetljenje D1 ali i zabranu pretjecanja na dijelu ceste. Na traženo će se očitovati Hrvatske ceste nakon završetka potrebnog izvješća. Načelnik je naglasio i važnost rekonstrukcije D1  i projektiranje dijela ceste u dva dijela (ulaz i izlaz D1) na što su Hrvatske ceste najavile sastanak u vezi navedenog sa projektnim stručnjacima.  Hrvatske ceste su navele važnost obilaznice Dicma ali su svjesni zakonskih obveza i potrebne dokumentacije te će trebati još nekoliko godina za navedeni projekt.

 

Images
 • 8. September 2023.

17 SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

U ponedjeljak 11. rujna 2023. godine  s početkom u 18,30 sati održati će se 17. sjednica općinskog vijeća Općine Dicmo . Dnevni red za sjednicu možete pogledati ovdje

Images
 • 4. September 2023.

Obavijest učenicima srednjih škola s područja Dicmo Krušvar i Dicmo Ercegovci

Obavještavaju se učenici srednjih škola s područja Dicmo Krušvar i Dicmo Ercegovci, koji putuju u školu linijom prijevoznika PROMET d.o.o. SPLIT, da se prijave u Općinu Dicmo radi formiranja popisa učenika, a u svrhu izdavanja pokazne karte od strane prijevoznika.

Images
 • 31. August 2023.

Poziv za isticanje kućnih brojeva

U skladu sa čl. 9 Odluke o komunalnom redu Općine Dicmo („Službeni glasnik Općine Dicmo“, broj 9/2023) svaka zgrada mora biti obilježena kućnim brojem kojeg određuje nadležni ured Državne geodetske uprave.  

Mole se stanovnici općine Dicmo kako bi olakšali dostavu pošte, hitnih službi i općenito olakšali pronalaženje adresa da istaknu vidljive kućne brojeve na svojim objektima.

Molimo vas da brojeve postavite na način da budu jasno vidljivi s ulice.


Unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju i suradnji. 

Images
 • 23. August 2023.

POKLON BONOVI ZA UČENIKE PRVOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE ANTE STARČEVIĆA DICMO POVODOM POLASKA U ŠKOLU

Općinski načelnik Petar Maretić donio je dana 23. kolovoza 2023. godine Zaključak o dodjeli bonova učenicima prvog razreda Osnovne škole Ante Starčevića Dicmo povodom polaska u školu. Poklon bon u vrijednosti 20 eura može se preuzeti i iskoristiti u Knjižari Mali Princ, Dicmo Prisoje od 25. kolovoza 2023. godine.


Images
 • 17. August 2023.

Javni poziv za financiranje javnih potreba u sportu Općine Dicmo za 2023. godinu

Na temelju članka 6. Uredbe o mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine” broj 26/2015 i 37/2021), članka 11. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Dicmo („Službeni glasnik Općine Dicmo” broj 3/2023), te članka 27. Statuta Općine Dicmo („Službeni glasnik Općine Dicmo” broj 5/2022 – pročišćeni tekst), općinski načelnik Općine Dicmo, raspisuje

 

 

 

Javni poziv za financiranje  javnih potreba u sportu

Općine Dicmo u 2023. godini

 

 

Općina Dicmo poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području sporta da se prijave za financijsku podršku projektima, programima, aktivnostima i manifestacijama koji doprinose zadovoljenju javnih potreba Općine Dicmo u sportu.

 

Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja:

Ø  Sport 

 

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 11.952,19 EUR

 

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 300,00 EUR, a najveći iznos po pojedinom projektu je 6.700,00 EUR.

 

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana, a završava 15.04.2023. godine

 

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše dva projekta/programa u sklopu ovog Natječaja, na razdoblje provedbe do 12 mjeseci.

 

Sufinancirat će se provedba sljedećih projekata/programa:

- poticanje i promicanje sporta

- provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata

- sportska priprema, natjecanja

- sportsko-rekreacijske aktivnosti građana

- organizacija sportskih događanja i manifestacija

- sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom

 

 

Prijavu programa/projekta na Natječaj može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga i djeluje najmanje godinu dana u Republici Hrvatskoj zaključno s danom objave Javnog poziva, koja je programski usmjerena na rad u području sporta što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema Općini Dicmo te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

 

 

 

 

 

Prijava na Javni poziv mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

 

1. Obrasce prijave koji moraju biti točno i u cijelosti popunjeni i ovjereni i to:

 

 • Obrazac opisa programa ili projekta
 • Obrazazac proračuna programa ili projekta
 • Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
 • Obrazac izjave o programima ili projektima udruge financiranim iz javnih izvora
 • Obrazac ocjene kvalitete programa ili projekta
 • Obrazac Ugovora o financiranju programa ili projekta


Prilozi:

 • Dokaz o registraciji
 • Potvrda nadležne porezne uprave iz koje je razvidno da podnositelj prijave nema nepodmirenih obveza na ime javnih davanja (elektronički zapis ili original, ne stariji od 30 dana od zadnjeg dana za dostavu ponude)

 

2. Obrasci financijskog izvještavanja po završetku projekta ili programa

 

 

 

Prijedlozi programa/projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na mrežnim stranicama Općine Dicmo (www.dicmo.hr) zajedno s ovim Javnim pozivom. Svi propisani obrasci moraju biti potpisani i ovjereni od strane ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva i voditelja programa.

 

Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u pisarnici Općine Dicmo ) na sljedeću adresu:

 

 

Općina Dicmo

Dicmo Kraj 43, 21232 Dicmo

 

Prijava na  Javni poziv za financiranje javnih potreba

u sportu Općine Dicmo u 2023. godini

 

- NE OTVARATI -

 

 

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, ocjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni poziv za financiranje javnih potreba u sportu Općine Dicmo u 2023. godini.

 

Razmatrat će se samo programi/projekti koji su pravodobno prijavljeni te u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

 

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni  poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: opcina@dicmo.hr, najkasnije 15 dana prije isteka natječaja.

 

 

 

 

KLASA:  402-01/23-01/1

URBROJ:2181-21-02-23-1

Dicmo Kraj, 15. ožujka 2023. godine

 

 

 

                                                                                                          OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                 Petar Maretić, v.r.


Obrasci: 

Upute za prijavitelje

Obrazac opisa programa ili projekta

Obrazac proračuna programa ili projekta

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac izjave o programima ili projektima udruge financiranim iz javnih izvora

Obrazac ocjene kvalitete programa ili projekta

Obrazac opisnog izvješća o provedenom programu ili projektu

Obrazac financijskog izvješća provedenog programa ili projekta


Temeljni akt - Pravilnik o financiraju javnih potreba Općine Dicmo (Službeni glasnik Općine Dicmo broj 3/2023)

Strateški dokument - Zakon o sportu ( "Narodne novine" broj 141/2022 )
 

Images
 • 17. August 2023.

JAVNI POZIV – Sufinanciranje nabavke radnih bilježnica i radnog materijala

Općinski načelnik donio je Odluku o dodjeli jednokratne novčane pomoći za sufinanciranje nabavke radnih bilježnica i radnog materijala učenicima osnovne škole Ante Starčevića Dicmo, te učenicima srednjih škola s područja Općine Dicmo za nastavnu godinu 2023./2024., te objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje.


Javni poziv možete pogledati ovdje.

Odluka o sufinanciranju radnih bilježnica i radnog materijala

Zahtjev - OSNOVNA ŠKOLA

Zahtjev - SREDNJA ŠKOLA 


Images
 • 9. August 2023.

Obavijest - Adulticidna dezinsekcija komaraca

 Likomed veterina  obavještava stanovnike šireg područja Općine Dicmo  da će se dana 12.08.2023 između 02 h i 05 h izvoditi adulticidna dezinsekcija komaraca ukoliko vremenske prilike budu dozvoljavale.

Dezinsekcija de se izvoditi ULV metodom s vozila (hladno zamagljivanje) preparatom na bazi tetrametrina i cipermetrina.

Mole se stanovnici a posebno oni koji boluju od plućnih i alergijskih bolesti da u to vrijeme zatvore prostore.

Mole se i pčelari na tom području da uklone pojilice s košnica i spriječe izlazak pčela iz košnica dok se insekticidni dim u potpunosti ne raziđe.


Images
 • 9. August 2023.

DAN OPĆINE DICMO 2023. GODINE

U Dicmu, 21. srpnja 2023. godine u petak održana je svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Dicmo povodom Dana Općine.

 Prije održavanja sjednice bilo je polaganje vijenaca za poginule hrvatske branitelje na mjesnom groblju Sv. Jakov u Dicmu Osoje,

 Na sjednici je dodijeljena nagrada za Životno djelo don Anti Batarelu - hrvatskom misionaru u Tanzaniji. Rođen u Krušvaru, koji već 40 godina djeluje u Africi u Katoličkoj misiji koja brine o djeci prehranjuje i pomaže siromasima u izgradnji njihovih domova, brine za svježu vodu ali i pruža liječničku pomoć.

 Plakete Općine Dicmo dodijeljene su Sinjskim mažoretkinjama koje su na završnom europskom prvenstvu u Mažuret plesu održano u Italiji postale trostruke prvakinje u tri različite kategorije, Nikoli Braliću za brojna postignuća tijekom života kao trenera za veslanje i Juri Vojkoviću koji je jedan od najtrofejnijih hrvatskih barmena.

Dodjeljujući im zaslužene plakete njihov rad i angažman u kulturnom, umjetničkom i sportskom životu dobili su javno priznanje za svoj trud.

 Svečanu sjednicu obogatila je i činjenica da Općina Dicmo ove godine slavi svoju 30. obljetnicu osnutka. Tom prigodom, dodijeljene su zahvalnice osnivačima općine, ljudima koji su svojom vizijom i predanim radom omogućili razvoj i napredak Općine.

U subotu 22. srpnja održan je prigodni dječji program uz napuhance i skupinu Čarobnih Animatora. Dječji smijeh je ispunio školsko igralište, zajedno su uz animatore pjevali i plesali. Nakon vesele dječje zabave održan je Koncert Željko Bebek & The Band. U utorak, 25. srpnja održana je Svečana Sveta misa s procesijom u Crkvi Sv. Jakova i Ane. Nakon večernje Svete mise krenio je mimohod kulturno umjetničkih društava od Crkve Sv. Jakova i Ane prema školskom igralištu na kojem se kasnije održala 12. smotra folklora "Da se ne zaboravi".
Zahvaljujemo svima koji su se pridružili ovim događanjima i doprinijeli stvaranju divnog iskustva

Copyright 2024 Općina Dicmo. Izradio Cogitolab