Novosti

Images
  • 30. November 2021.

Održana 4. sjednica općinskog vijeća

29. studenog 2021. godine održana je 4. sjednica Općinskog vijeća Općine Dicmo na kojoj su vijećnici raspravljali i usvojili 8 točaka dnevnog reda. Između ostalog većinom glasova usvojene su Izmjene i dopune proračuna Općine Dicmo za 2021. godinu u iznosu od 12.247.126,00 kn za koji je glasovalo 7 vijećnika, 3 vijećnika su bila protiv, dok troje vijećnika iz oporbenih redova nije bilo nazočno na sjednici. Uz Izmjene i dopune proračuna, većinom glasova su donesene i izmjene pripadajućih Programa. Osim rebalansa općinski načelnik je na sjednici podnio Izvješće o zatečenom stanju u Općini Dicmo nakon primopredaje izvršnih ovlasti, te je podneseno izvješće o sudskim sporovima i dugu Općine Dicmo prema trgovačkom društvu CESTAR d.o.o. Split. O navedenim sudskim sporovima na sjednici su se svojim izvješćem očitovali i odvjetnici koji zastupaju Općinu Dicmo pred nadležnim sudovima.

Na održanu sjednicu općinskog vijeća osvrnuo se općinski načelnik Petar Maretić:

„Konačno smo uspijeli utvrditi zatečeno stanje do primopredaje vlasti koja se obavila 21.05.2021. godine, te možemo potvrditi kako se radi o dugu od preko 6 miliona kuna, a koji se odnosi na neplaćene račune, kreditne obveze i sudske sporove. Ukoliko se potvrde još dva sudska spora točan iznos duga bit će oko 7 miliona kuna. Na kredite otpada 1.755.599,00 kuna, na neplaćene ulazne fakture, račune, stipendije 2.395.353,00 kuna, na pravomoćne presude 2.313.457,00 kuna, te na nepravomoćne presude 1.201.946 kuna.

Moram također napomenuti da sam u vrlo kratkom periodu od 6 mjeseci od preuzimanja vlasti vratio više od 700.00,00 kuna duga, navedenih iznosa.

Images
  • 24. November 2021.

Općina Dicmo, O.Š Ante Starčevića Dicmo i Muzej Cetinske krajine potpisali ugovor o suradnji

Načelnik općine Dicmo Petar Maretić, ravnateljica OŠ Ante Starčević – Dicmo Dajana Maretić te ravnateljica Muzeja Cetinske krajine – Sinj Daria Domazet potpisli su ugovor o korištenju nacionalne muzejske platforme Muzea.hr.

Općina Dicmo prepoznala je pogodnosti platforme te omogućila svim djelatnicima i učenicima škole korištenje ovog edukativnog digitalnog alata kako za korištenje u nastavi tako i za promociju i prezentiranje školskog sadržaja i školskih postignuća.

Muzea je digitalna aplikacija za nacionalnu muzejsku pedagogiju nastala u suradnji Muzeja Cetinske krajine – Sinj i kreativnog studia Simpert j.d.o.o.. Vođeni idejom o potrebi senzibiliziranja šire javnosti o vrijednosti kulturne baštine i potrebi stvaranja baze bogatog, provjerenog i široko dostupnog sadržaja u vremenu razvoja digitalne kulture, cilj aplikacije je proizvesti jednostavan te istovremeno sveobuhvatan alat koji će doprinijeti umrežavanju obrazovnog sustava sa sustavom muzejskih ustanova, uključivanju muzeja u školske kurikulume te olakšavanju rada učiteljima i profesorima.

Aplikacija je kao didaktički alat namijenjena muzejskim pedagozima, učiteljima, profesorima te učenicima.

Edukativni sadržaj namijenjen učenicima i kreiran od strane muzejskih djelatnika prezentacijom na aplikaciji postiže svoju maksimalnu vidljivost i iskoristivost budući da korištenjem aplikacije ulazi direktno u obrazovni sustav, dok inače često ostane samo na razini ustanova u kojima nastaje. Također, na ovaj način muzejski djelatnici uz prezentaciju vlastite produkcije imaju mogućnost suradnje, širenja i razmjene znanja, iskustava i dobre prakse.

S druge strane, budući da su nastavni mediji, posebno vizualni, neizostavni u suvremenom obrazovanju, kao sredstvo postizanja nastavnih ciljeva, i budući da kurikularna reforma za cilj ima modernizaciju učenja i poučavanja kroz digitalizaciju, Muzea ima ulogu posrednika te uvelike olakšava rad u nastavi nudeći učiteljima i profesorima sigurnu i provjerenu bazu sadržaja čiju kvalitetu garantira ustanova. Na ovaj način ispunjava se i zahtjev za odmicanjem od tradicionalne, frontalne nastave i okretanje nastavi koja je usmjerena k učenicima uz poticanje istraživanja , projektnog učenja te konceptualnog učenja kroz razvijanje vještine korištenja izvora. Učenici sada mogu samostalno na jednostavan način pretraživanjem doći do potrebnog edukativnog sadržaja i na taj način izbjeći mogućnost susretanja s neprimjerenim i neprovjerenim sadržajem na Internetu.

Dodatna prednost obrazovnih ustanova jest i ta što na ovaj način mogu prezentirati rad svojih djelatnika i učenika u vidu ostvarenih projekata, školskih postignuća, samostalnih radova i sl. Na ovaj način i muzejski djelatnici dobivaju povratne informacije koje im pomažu da svoj rad prilagode potrebama školskog

Images
  • 24. November 2021.

Obavijest o privremenom zatvaranju ceste

Obavještavaju se mještani Općine Dicmo, da će počevši od 24. studenog 2021. godine, 20 dana, za promet biti zatvorena lokalna cesta LC-67036 Osoje-Sušci. zbog izgradnje vodoopskrbe naselja Sušci, u sklopu “Projekta integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske Krajine – aglomeracije Trilj, Otok i Dicmo”.

Mole se svi sudionici u prometu na povećan oprez i prometovanje sukladno postavljenoj privremenoj regulaciji prometa.

Images
  • 16. November 2021.

Paljenje svijeća za Vukovar

Općina Dicmo će 17.11.2021. s početkom u 16:30 sati, zajedničkim paljenjem svijeća od Crkve Sv. Jakova do centra uz D1 prometnicu , obilježiti dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata – pada Vukovara i Škabrnje.

U isto vrijeme će učenici OŠ Ante Starčevića također sudjelovati u paljenju svijeća za žrtve Domovinskog rata.

Pozivaju se mještani Općine Dicmo na zajedničko paljenje svijeća.

Napomena: Autobus za Vukovar polazi u 22:30 sati ispred zgrade općine Dicmo. Mole se svi koji su se prijavili za put da dođu 15 min prije polaska.

Images
  • 15. November 2021.

Obavijest o zaprimanju stranaka prema novim epidemiološkim mjerama

Sve stranke i druge zainteresirane osobe, sukladno točci 5 Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javinm službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi, od 16. studenog 2021. godine dužni su prije ulaska u službene prostorije općine Dicmo predočiti EU- digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno negativnom testu na COVID-19.

Images
  • 12. November 2021.

Javni poziv nsiteljima stvarnih prava na nekretninama u k.o. Turjaci

Općina Dicmo Kraj 43, 21232 Dicmo OIB: 29961155594 Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama (“Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (“Narodne novine” broj 59/18) objavljuje se JAVNI POZIV Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena NC-PRI-113 (Stara željeznička pruga “Sinjska Rera”) u naselju DICMO PRISOJE u k.o. TURJACI, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama (“Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se NERAZVRSTANE CESTE evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općina Dicmo Geodetski elaborat izvedenog stanja NC-PRI-113 (Stara željeznička pruga “Sinjska Rera”) izradit će tvrtka GEOIN-SPLIT d.o.o. za vještačenje, građevinarstvo i usluge, Doverska 10, Split Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započeti će 16.11.2021. godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene. Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 16.11.2021. godine u prostorijama Općine Dicmo od 10:00 do 11:00h.
Images
  • 12. November 2021.

Sastanak Stožera civilne zaštite

Jučer 11.studenog 2021. godine u zgradi Općine Dicmo održan je sastanak Stožera civilne zaštite općine Dicmo. Na sastanku su pored općinskog načelnika- načelnika Stožera Petra Maretića, prisustovali i ostali članovi Stožera. Raspravljalo se o stanju sustava civilne zaštite na području općine Dicmo, te o epidemiološkoj situaciji i provođenju predloženih mjera Nacionalog Stožera. Općinski načelnik istaknuo je kako će se u narednom razdoblju raditi na unapređenju sustava civilne zaštite te kako će se povećati proračunska sredstva za te namjene. Također je zaključeno kako je za provođenje najavljenih epidemioloških mjera potrebno izvjesno vrijeme za osiguranje tehničkih uvjeta i provedbu istih.

Images
  • 8. November 2021.

Javni poziv za dobrovoljno uključenje u sustav civilne zaštite

Pozivaju se građani koji se žele dobrovoljno uključiti i sudjelovati u aktivnostima civilne zaštite da se prijave do 26. studenog 2021. godine u Općinu Dicmo. Tekst javnog poziva možete pogledati ovdje.

Images
  • 4. November 2021.

Odluka o dodjeli stipendija u nastavnoj godini 2021./2022.

Općinski načelnik donio je Odluku o dodjeli stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja općine Dicmo za nastavnu godinu 2021./2022. Navedenom Odlukom dodjeljeno je ukupno 46 stipendija, od toga 8 učeničkih u iznosu od 400,00 kuna mjesečno, te 38 studentskih stipendija. Studentske stipendije podjeljene su u 3 kategorije pa će 20 studenata primati stipendiju u iznosu od 400,00 kuna, 11 studenata po 500,00 kuna, te 7 studenata po 600,00 kuna mjesečno. Za isplatu stipendija u nastavnoj godini 2021/2022. Općina Dicmo će u svom proračunu osigurati 209.000,00 kuna.

Copyright 2024 Općina Dicmo. Izradio Cogitolab