Novosti

Images
  • 28. January 2022.

6. sjednica općinskog vijeća Općine Dicmo

31. siječnja (ponedjeljak) s početkom u 18,00 sati u općinskoj vijećnici Općine Dicmo, održat će se 6. sjednica općinskog vijeća. Dnevni red za sjednicu možete pogledati ovdje.

Images
  • 27. January 2022.

Izvršen Ugovor o sufinanciranju projekta arheološkog turizma na području Općine Dicmo

Izvršenjem Ugovora o sufinanciranju projekta arheološkog turizma „Ceste koje Carstvo znače – Rimskim cestama srednje Dalmacije”, Općina Dicmo izradila je dokumentaciju, očišćena je i uređena predmetna dionica, te je na vidljivom mjestu izvedenog projekta, istaknuta informativna tabla rimske ceste u Dicmu na položaju Čemernica.Nakon izvršenog Ugovora, navedenim projektom Splitsko-dalmatinske županije, Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske u suradnji s Općinom Dicmo, slijedi prezentacija rimske ceste.

Images
  • 19. January 2022.

Odluka o proglašenju prirodne nepogode

Dana 19. siječnja 2022. godine, Župan Splitsko-dalmatinske županije, donio je Odluku o proglašenju prirodne nepogode na području Općine Dicmo uzrokovane poplavom 05. prosinca 2021. godine.

Pozivaju se oštećenici da temeljem članka 25. st.1. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (“Narodne novine” broj 16/19), prijave štetu na imovini općinskom povjerenstvu u pisanom obliku, na propisanom obrascu, najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode.

Odluka o proglašenju prirodne nepogode

Images
  • 23. December 2021.

Usvojen proračun Općine Dicmo za 2022. godinu

U Dicmu je jučer 22. prosinca 2021. godine, održana 5. sjednica općinskog vijeća Općine Dicmo na kojoj su vijećnici raspravili i usvojili svih 11. točaka dnevnog reda. Većinom glasova donesen je proračun Općine Dicmo za 2022. godinu u iznosu od 18.010.333,00 kuna s projekcijama za 2023. i 2024. godinu. Osim proračuna za iduću godinu, na sjednici su većinom glasova usvojeni prijedlozi Programa građenja i održavanja komunalne infrastrukture, kao i prijedlozi Programa javnih potreba u školstvu i predškolskom odgoju, socijalnoj skrbi, kulturi i sportu, dok su prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja za 2022. godinu, kao i prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi, usvojeni jednoglasno. Većinom glasova usvojena je i Analiza stanja sustava civilne zaštite u 2021. godini, te Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Dicmo u 2022. godini.

Images
  • 23. December 2021.

Provedbeni program Općine Dicmo za razdoblje 2021.-2025.

Općinski načelnik Općine Dicmo je 14. prosinca 2021. godine donio Odluku o donošenju Provedbenog programa Općine Dicmo za razdoblje 2021.-2025. Provedbeni program Općine Dicmo je kratkoročni akt strateškog planiranja, koji se na temelju Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske donosi za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika.

Odluku o donošenju Provedbenog programa Općine Dicmo za razdoblje 2021.-2025.

Provedbeni program Općine Dicmo za razdoblje 2021.-2025.

Images
  • 21. December 2021.

5. sjednica općinskog vijeća Općine Dicmo

Sutra 22. prosinca 2021. godine (srijeda) s početkom u 18,00 sati u općinskoj vijećnici održat će se 5. sjednica općinskog vijeća Općine Dicmo. Dnevni red za sjednicu možete pogledati ovdje.

Images
  • 6. December 2021.

Održan sastanak Stožera civilne zaštite povodom jučerašnjih poplava u Dicmu

Jutros u 9,30 sati, dan nakon poplave koja je pogodila Općinu Dicmo, održan je sastanak Stožera Civilne zaštite na kojem su prisustvovali članovi Stožera, te predstavnici Hrvatskih voda i voditeljica Vodnogospodarskog odjela za slivove južnog Jadrana Irina Putica. Na sastanku se analizirala situacija vezana za izlijevanje podzemnog toka sezonske rijeke „Suvoje” uz predlaganje mjera za daljnje spriječavanje poplava. Općinski načelnik – načelnik Stožera CZ Općine Dicmo Petar Maretić, izvjestio je prisutne o poduzetim radnjama od strane Stožera CZ Dicmo, DVD-a Sv. Jakov Dicmo, JVP Sinj, HGSS-a, Županijske uprave za ceste i ostalih nadležnih službi koje su jučer bile na terenu. Zahvalio se svima i zaključio kako je unatoč situaciji i faktoru iznenađenja, odrađen dobar posao uz minimalne štete. Također je zahvalio i volonterima koji su priskočili u pomoć u spriječavanju većih šteta i ugroze za obiteljske kuće i druge objekte. Na sastanku je između ostalog zaključeno da se odmah pristupi sanaciji kanala na uzurpiranoj lokaciji u naselju Dicmo Kraj -Maretići, na zemljištu vlasništvo Republike Hrvatske.

Obaviještavaju se mještani Općine Dicmo koji su pogođeni jučerašnjom poplavom da se za sve informacije oko iscrpavanja vode iz njihovih objekata, mogu javiti Stožeru CZ na broj: 021/660-073, DVD-u Sv. Jakov Dicmo na broj: 095/544-2609 ili na broj 112 za hitne slučajeve.

Preporučuje se stanovnicima Općine Dicmo kao i predstavnicima nadležnih službi, da se prilikom otklanjanja šteta uzrokovanih poplavom, pridržavaju svih propisanih epidemioloških mjera koje su trenutno na snazi.

Images
  • 30. November 2021.

Održana 4. sjednica općinskog vijeća

29. studenog 2021. godine održana je 4. sjednica Općinskog vijeća Općine Dicmo na kojoj su vijećnici raspravljali i usvojili 8 točaka dnevnog reda. Između ostalog većinom glasova usvojene su Izmjene i dopune proračuna Općine Dicmo za 2021. godinu u iznosu od 12.247.126,00 kn za koji je glasovalo 7 vijećnika, 3 vijećnika su bila protiv, dok troje vijećnika iz oporbenih redova nije bilo nazočno na sjednici. Uz Izmjene i dopune proračuna, većinom glasova su donesene i izmjene pripadajućih Programa. Osim rebalansa općinski načelnik je na sjednici podnio Izvješće o zatečenom stanju u Općini Dicmo nakon primopredaje izvršnih ovlasti, te je podneseno izvješće o sudskim sporovima i dugu Općine Dicmo prema trgovačkom društvu CESTAR d.o.o. Split. O navedenim sudskim sporovima na sjednici su se svojim izvješćem očitovali i odvjetnici koji zastupaju Općinu Dicmo pred nadležnim sudovima.

Na održanu sjednicu općinskog vijeća osvrnuo se općinski načelnik Petar Maretić:

„Konačno smo uspijeli utvrditi zatečeno stanje do primopredaje vlasti koja se obavila 21.05.2021. godine, te možemo potvrditi kako se radi o dugu od preko 6 miliona kuna, a koji se odnosi na neplaćene račune, kreditne obveze i sudske sporove. Ukoliko se potvrde još dva sudska spora točan iznos duga bit će oko 7 miliona kuna. Na kredite otpada 1.755.599,00 kuna, na neplaćene ulazne fakture, račune, stipendije 2.395.353,00 kuna, na pravomoćne presude 2.313.457,00 kuna, te na nepravomoćne presude 1.201.946 kuna.

Moram također napomenuti da sam u vrlo kratkom periodu od 6 mjeseci od preuzimanja vlasti vratio više od 700.00,00 kuna duga, navedenih iznosa.

Copyright 2024 Općina Dicmo. Izradio Cogitolab