OGLAS - NAMJEŠTENIK ZA POMOĆNE POSLOVE - KOMUNALNI RADNIK

Image
  • 23. April 2024.

Na temelju članka 28. 29. i 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/2008 i 61/2011, 4/2018 i 112/2018 -u daljnjem tekstu: Zakon) i Plana prijma u službu („Službeni glasnik Općine Dicmo” 1/2024), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dicmo, raspisuje oglas za prijam u službu namještenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Dicmo na radno mjesto : 

-  NAMJEŠTENIK ZA POMOĆNE POSLOVE -KOMUNALNI RADNIK - 2 izvršitelja/ice, na određeno vrijeme od 6 (šest) mjeseci uz obvezni probni rad u trajanju od 2 (dva) mjeseca, zbog obavljanja privremenih poslova i poslova čiji se opseg privremeno povećao. 

OGLAS

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA 

 Poveznice za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju

Poveznica za stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (" Narodne novine" br. 121/2017, 98/2019, 84/2021 )

Poveznica na stranicu Ministarstva rada mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike na kojoj su navedeni pod kojim uvjetima osobe s invaliditetom ostvaruju prednost pri zapošljavanju

Kandidat pripadnika nacionalne manjine koji se poziva na pravo prednost prilikom zapošljavanja na temelju članka 22, Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalnih manjina. 

Dokumenti

Copyright 2024 Općina Dicmo. Izradio Cogitolab